Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Disclaimer

Meijmerij vakantiewoning

Familie van Hoek-Meijer
Noordweg 376
4333 KJ Middelburg

Telefoon: 0118-681118

e-mail: meijmerij@zeelandnet.nl

De informatie op deze website wordt door de Meijmerij met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De Meijmerij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Deze website van de Meijmerij bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door de Meijmerij worden beheerd. De Meijmerij geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

De Meijmerij garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij de Meijmerij.